Jak zmieniała się fotografia?

Zainteresowanie fotografią znacznie wzrosło w momencie, kiedy aparat został połączony z telefonem. Wszyscy robią mnóstwo zdjęć bardzo pośledniej jakości, których nikt ponownie nie ogląda. Zostają umieszczone w pamięci telefonu, a po pewnym czasie są kasowane i nikt do nich nie wraca. Potrzebne są, tylko aby uchwycić chwilę, która jest szczególnie ważna dla osoby fotografującej. Potem nikt już o tym nie pamięta i nie jest potrzebne. Większość ludzi nie szanuje tych zdjęć i szybko o nich zapomina. Wcześniej, w czasach panowania aparatów analogowych dobra fotografia była niepowtarzalną sztuką, zbyt ważną, aby się jej pozbywać, natomiast każda zdjęcie było pieczołowicie przechowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie jako bardzo ważna rodzinna pamiątka.

Dlaczego ważny jest czar starych fotografii?

Uchwycona chwila z życia przodków była szczególnie ważna dla całej rodziny. Każdy fotograf zbierał rolki filmów, najpierw czarno-białe, a później kolorowe i pieczołowicie przechowywał. Umiejętność wykonywania zdjęć strasznie się spospolitowała i nie jest już aktem polegającym na zatrzymaniu czegoś w czasie, tak by było świadkiem dla potomnych, ale raczej zabawą nie wnoszą nic w przyszłe czasy. Fotografia wykonana na papierze, pomimo utraty kolorów podczas przechowywania, jest dalej przyjemnym reliktem z przeszłości, do którego się często powraca, śmiejąc się z fryzur czy ubrań osób w kadrze. Obecnie jest tylko kolejnym plikiem w folderze, pod warunkiem, że została tam umieszczona. Taka ilość zdjęć, jaka jest przechowywana i bardzo często niesegregowana, nie zachęca do przeglądania, ponieważ ciągle dodawane są nowe. Aparaty fotograficzne są coraz nowocześniejsze i bardziej skomplikowane, co wcale nie przekłada się na jakość fotografii. Nic się nie zmieniło pod tym względem, żeby nie wiem, jak mądre było urządzenie, piękno leży w oczach patrzącego i to fotograf decyduje o jakości zdjęcia. Urok starych, czarno-białych fotografii jest nie do podrobienia. Precyzja i dobre przygotowanie, nauka zawodu i terminowanie u mistrza, zostały zastąpione przez ciągłą potrzebę nowych doznań, chęć zaspokajania każdych potrzeb, szybkość i bylejakość.

Gdzie obecnie jest miejsce fotografii?

Tempo życia bardzo przyspieszyło, a zawód polegający na zatrzymywaniu czasu, znajduje właściwe zastosowanie już tylko na imprezach rodzinnych typu: chrzciny, komunia, ślub. Duże znaczenie zyskała fotografia produktowa, reklamowa, które służą lepszemu zaprezentowaniu produktu. Jest zupełnie inny rodzaj zdjęć, których efekt końcowy uzyskuje się dzięki programom graficznym. Dotyczy to wszystkich fotografii zamieszczanych w gazetach czy na profesjonalnych stronach internetowych. Kolejnym miejscem pozyskiwania ciekawych ujęć są profile społecznościowe. Zdjęcia na nich zamieszczane również wspomagane są mocno przez grafików, którzy bardzo dbają o odpowiedni wygląd osoby prowadzącej profil. Często są tak odrealnione, że trudno poznać kto to jest.